Дългосрочен наем

Дългосрочен наем на автомобили

Оперативният лизинг и дългосрочен наем постепенно се наложиха, като най-гъвкавия начин за реализация и управлението на автопарка от луксозни автомобили в страната.

Оперативният лизинг е специална форма на лизинг, която по същността си представлява класически дългосрочен наем за период от 12 до 60 месеца, при който месечните вноски се приемат за оперативни разходи и се изваждат от облагаемите доходи на Наемателите, като по този начин намаляват печалбата и позволяват да се ползват от значителни данъчни облекчения В края на лизинговия договор просто ни връщате автомобила и не се грижите за неговата последваща продажба и вторична реализация. Наемателите имат възможност с Анекс неразделна част от договора да посочат в края на лизинговия период трето лице или фирма да придобие автомобила, след заплащане на посочената в Анекса остатъчна стойност.

Всеки успешен и добре работещ бизнес има нужда от представителни автомобили, фирмите все повече се нуждаят от обновяване и увеличаване на автопарка си от луксозни автомобили.

Какво включва стандартната услуга

  • Първоначална регистрация в КАТ
  • Платена застраховка Пълно Автокаско и Гражданска Отговорност

Какво включват нашите условия

  • Фабрично нови автомобили БМВ, Мерцедес, Порше и Ауди с фабрична сервизна гаранция от 2 до 5 години за различните марки и модели.
  • Сертифицирани употребявани автомобили БМВ, Мерцедес, Порше и Ауди на възраст до 24 месеца от първа регистрация.
  • Стандартен срок на договора за наем между 12 и 60 месеца.
  • Ако не е договорено друго, стандартното ограничение на годишния пробег е 25 000 км.
  • При подписването на договора за наем е необходимо внасянето на гаранционен депозит, който служи като гаранция за точното изпълнение на договора и същият се приспада поетапно от всяка месечна вноска до пълното му приспадане в края на периода на договора за наем.
  • За всички издадени наемни вноски Наемодателят издава фактури с начислен ДДС, които за Наемателя подлежат на данъчен кредит съгласно Закона за ДДС.
  • Разходите, свързани с обслужването и поддръжката на автомобила, монтирането на алармени и защитни системи, данък МПС, смяна на сезонни гуми и други съпътстващи разходи за срока на договора за наем не са включени в месечните наемни вноски (освен ако не е уговорено друго в договора за наем). Тези разходи се заплащат допълнително и са за сметка на Наемателя при тяхното възникване.
You've just added this product to the cart: